Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit is het eigen vermogen gedeeld door het totaal vermogen voor financiering. De Solvabiliteitsratio wordt door Credinq automatisch berekend.