Wat als ik al een financiering heb?

In de meeste gevallen is dit geen probleem. Per situatie wordt bekeken hoe met deze financiering om te gaan.