Aan wie is Credinq gelieerd?

Credinq is een onafhankelijke partij en aan geen enkele financier gelieerd.